Antwerpen anno 1930.
Zes werkmannen leggen de laatste hand aan het ijzeren geraamte van wat later ‘Den Boerentoren’ zal heten.
De crisis laat zich ook in Antwerpen voelen en ze vragen zich af of zij mee naar de volgende bouwwerf mogen? Is er nog wel een volgende werf? Een antwoord blijft uit, de spanning onder de mannen stijgt.
Dronkenschap, rauw racisme, huiselijk geweld, onderlinge wrevel en jaloezie! Het leven zoals het was.
Op een dag verdwijnt de ploegbaas, hun enige houvast, wat hen dwingt om samen te werken.
Het wordt een zoektocht naar een lichtpunt in hun dagelijks bestaan, maar vinden ze dat wel?